Διαβούλευση Διαγωνισμού για το Έργο :

Υπηρεσία Δημιουργίας/Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Λαμίας.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας διεξάγει διαβούλευση για την προκήρυξη ανοικτού δημόσιου τακτικού διαγωνισμού με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά και με προϋπολογισμό εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000,00 €) με Φ.Π.Α για το έργο με τίτλο: «Υπηρεσία Δημιουργίας/Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕι Λαμίας», η οποία θα διαρκέσει από την Πέμπτη 20  Δεκεμβρίου 2012 έως και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2013. 

Διαβούλευση Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσία Δημιουργίας/Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΤΕι Λαμίας»,  ο οποίος προβλέπεται στο υποέργο 1  του έργου με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ» και MIS 304288 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

Η Διακήρυξη είναι ανοιχτή σε δημόσια Διαβούλευση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προτάσεις/παρατηρήσεις τους στην παρακάτω φόρμα σχολίων και εάν επιθυμούν, να αποστέλλουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ» στο email consult@teilam.gr.

Σχετικά έγγραφα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό: Γκόγια Ευαγγελία, Βιβλιοθηκονόμος, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου
Τηλ. 22310-60172, 60195
E-mail: gogeua@teilam.gr

Αποστολή Σχολίου

Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά*

*
*
*
H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση,
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση